How toบริหารดวงตา ด้วยอินเนอร์แบบนางร้าย! - Beauty See First

บริหารดวงตา ด้วยอินเนอร์แบบนางร้าย! – Beauty See First

Tips&How to

บริหารดวงตา ด้วยอินเนอร์แบบนางร้าย!

นางเอกหลบไป นางร้ายจะเดิน!! อะ ล้อเล่นนน ไม่ได้จะชวนทุกคนมาเป็นคนร้ายๆ แต่ว่าจะชวนให้เอาอินเนอร์นางร้ายกรีดกรายจิกตา เอามาใช้ในการบริหารดวงตากัน! เพราะในหนึ่งวันเราใช้สายตามากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นการจ้องสารพัดหน้าจอ ทั้งจอคอม จอมือถือ ใช้งานหนักขนาดนี้ ก็ต้องมีการบริหารกันหน่อย เพื่อคลายความอ่อนล้า ถนอมสายตาของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอ

เริ่มจากหลับตา จากนั้นถูฝ่ามือจนรู้สึกอุ่น แล้วแนบฝ่ามือที่เปลือกตาเป็นเวลา 1 นาที หลับตานิ่งๆ สักครู่แล้วค่อยลืมตา

ท่าที่ 2

เหลือบสายตาไปทางซ้ายสุด พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากทางซ้ายมาทางขวาแล้วเหลือบมองทางขวาให้ไกลที่สุด ค้างไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นเคลื่อนดวงตากลับมามองตรง ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ท่าที่ 3

เริ่มจากทำท่าที่ 1 อีกครั้ง จากนั้นเหลือบสายตาไปทางมุมขวาบน พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากทางมุมขวาบนลงมาทางมุมซ้ายล่าง ในลักษณะทแยงมุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ท่าที่ 4

เริ่มจากทำท่าที่ 1 อีกครั้ง จากนั้นเหลือบสายตาไปทางมุมซ้ายบน พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากทางมุมซ้ายบนลงมาทางมุมขวาล่าง ในลักษณะทแยงมุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ท่าที่ 5

เริ่มจากทำท่าที่ 1 อีกครั้ง จากนั้นเหลือบสายตาไปด้านบนสุด พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากด้านบนลงมาด้านล่าง แล้วเหลือบมองด้านล่างให้ไกลที่สุด ค้างไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นเคลื่อนดวงตากลับมามองตรง ทำซ้ำ 4 ครั้ง

TIPS :

เมื่อทำครบแล้วให้กวาดสายตาเป็นวงกลมช้าๆ ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา อย่างละ 2 รอบ นอกจากการบริหารดวงตาด้วยท่าโยคะแบบอินเนอร์ร้ายๆ ของเราแล้ว เรายังต้องถนอมดวงตาระหว่างวันด้วย เช่น การเลือกใส่แว่นสายตาที่มีคุณสมบัติในการกรองแสงยูวี และแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอม เลือกทานอาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ดื่มน้ำระหว่างวันมากๆ หรือพักสายตาง่ายๆ ด้วยการหลับตานิ่งๆ เป็นเวลา 15 วินาที

ABOUT THE AUTHOR Beauty See First editor

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใหม่ล่าสุด

More article