Uncategorizedสายพันธุ์โควิด ที่แพร่ทั่วโลกมีอะไรบ้าง!? ข้อมูลจาก WHO

สายพันธุ์โควิด ที่แพร่ทั่วโลกมีอะไรบ้าง!? ข้อมูลจาก WHO

covid-cover-9134577

สายพันธุ์โควิด จากเดิมคาดว่าพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนอย่างที่ทราบกันดี ซึ่งระบาดมานานกว่าสองปี ในระหว่างนี้มีการเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามากมายทั่วโลกในหลายๆ ประเทศ และแต่ชนิดจะมีความรุนแรง ลักษณะการแพร่ระบาดที่ต้องคอยเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากดูในขณะนี้จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564 ในเวบไซต์องค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่ามีการจัดกลุ่มของสายพันธุ์ที่ขึ้นข้อมูลเก็บตัวอย่างการระบาดไว้ 2 กลุ่มใหญ่คือ

สายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs และ สายพันธุ์ที่จับตามอง (VOIs)

สายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs) หรือ Variants of Concern จะเป็นเชื้อไวรัสที่มีลักษณะของตัวแปรที่เข้ากับคำจำกัดความที่ทาง WHO ตั้งไว้ในเรื่องของลักษณะการแพร่กระจายหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายในระบาดวิทยา รวมถึงเชื้อเหล่านี้ทำให้ประสิทธิภาพต่างๆ ลดลง การวินิจฉัยเดิม วัคซีน การรักษาอาจไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

สายพันธุ์ที่จับตามอง (VOIs) หรือ Variants of Interest จะเป็นเชื้อที่อาจยังไม่ถึงระดับกังวลแต่ก็ต้องจับตามองและให้ความสนใจ เห็นถึงข้อมูลได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างที่คาดการณ์ และทราบว่ามีผลต่อลักษณะของไวรัสเดิม ทั้งเรื่องการแพร่เชื้อ ความรุนแรง การหลบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังระบุสาเหตุของการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นต้น

สายพันธุ์บนโลกนี้มีอะไรบ้าง จากข้อมูลของ WHO

*ทั้งนี้ข้อมูลของการจัดกลุ่มนั้นทางองค์การอนามัยโลกอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีนัยยะเพิ่มเติม นอกจากนี้เชื้อกลายพันธุ์ยังมีชนิดอื่นๆ เพราะเชื้อมีโอกาสกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา และยังไม่ได้ถูกระบุหรือขึ้นข้อมูลกับทาง WHO เช่น สายพันธุ์เดลต้า พลัส (พัฒนามาจากเดลต้า) ที่อินเดียกำลังจับตามองอยู่อีกด้วย จึงควรอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

Credit Source: who.int

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใหม่ล่าสุด

More article